Obnavljanje fasada zgrada pod zaštitom države

 

Stare beogradske fasade, nekada ukras našega grada, pošto godinama nisu obnavljane, postale su ruglo, a oplata koja sa njih opada predstavlja opasnost za prolaznike.

Zbog toga je Gradska vlada odlučila da 2002. godine počne sa sistematskom obnovom najugroženijih i arhitektonski najvrednijih fasada, koje su pod zaštitom države. Stari sjaj i lepotu dobilo je desetine zgrada, najvećim delom u centru grada.

Za poslove obnavljanja fasada zgrada pod zaštitom države zadužen je Sekretarijat za stambene i komunalne poslove, a tehničku dokumentaciju za revitalizaciju radi Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda, koji obavlja i projektantski nadzor.

Radove će obavljati preduzeća koja imaju licencu za izvođenje radova na rekonstrukciji i revitalizaciji nepokretnih kulturnih dobara od velikog i izuzetnog značaja za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo urbanizma i građevine.