Generalni plan Beograda 2021.

Urbanistički zavod Beograda je izradio Generalni plan Beograda do 2021. godine koji je Skupština grada Beograda usvojila 27. septembra 2003. godine - Generalni plan Beograda 2021 („Službeni list grada Beograda” broj 27/03).

U periodu od 2003. do 2009. godine urađene su i usvojene tri izmene Generalnog plana Beograda 2021, i to:

  • Izmene i dopune Generalnog plana Beograda 2021/2 („Službeni list grada Beograda”, broj 25/05).
  • Izmene i dopune Generalnog plana Beograda 2021 - Faza 1 (Lokacija ambasade SAD) („Službeni list grada Beograda” broj 34/07) i
  • Izmene i dopune Generalnog plana Beograda 2021 - Faza 2 (Izmena i dopuna GP 2/2006) („Službeni list grada Beograda” broj 63/09).

Izmene i dopune Generalnog plana Beograda 2021 („Službeni list grada Beograda”, broj 25/05, 34/07 i 63/09) su deo postupka održavanja i obnavljanja urbanističkih planova u Beogradu propisanih Zakonom o planiranju i izgradnji, predviđenih samim Generalnim planom Beograda (kao postupak kontinualnog unapređenja donetih planova, posebno Generalnog) i uslovljenih aktuelnim potrebama Republike, Grada, aktivnih subjekata privrednog razvoja i gradskih opština.

Generalni plan Beograda 2021 (tekst - PDF fajl)Generalni plana Beograda 2021 u celini (tekst i grafiku) možete pogledati na sajtu Urbanističkog zavoda Beograda.