RSS feed za Beoinfo vesti

 

RSS je servis za automatsko preuzimanje informacija sa Internet prezentacije, to jest zahvaljujući RSS-u ne morate da posetite sajt kako biste videli da li su se pojavili novi sadržaji, već ćete o promenama biti automatski obavešteni.

RSS je skraćenica od Really Simple Syndication (zaista jednostavno povezivanje) ili Rich Site Summary (sažetak bogatih sajtova). Servis funkcioniše pomoću RSS feed-a, to jest XML dokumenta koji sadrži sažete informacije o novom sadržaju na sajtu (naslov, deo teksta, slika...), odakle odabirate samo sadržaje koji vas zanimaju.

PRIJAVLJIVANJE ZA RSS

Ukoliko želite da pomoću RSS-a svakodnevno dobijate pregled novih "Beoinfo vesti", potrebno je da se prijavite klikom na sledeće linkove:
- ćirilična verzija - www.beograd.rs/rss/cyr-rss.xml
- latinična verzija - www.beograd.rs/rss/lat-rss.xml

Potom, zavisno od web browser-a koji imate, treba da kliknete na Subscribe to this feed ili Subscribe Now. Ukoliko koristite poseban RSS čitač, sledite uputstva koja ste dobili uz program.

RSS servis "Beoinfo vesti" se osvežava tri puta u toku dana, u 12.00, 16.00 i 18.00. Inače, nove "Beoinfo vesti" se na sajt postavljaju radnim danom između 14.00 i 17.00, a ostalim danima i u ostalim terminima samo izuzetno.

RSS PROGRAMI

Za korišćenje RSS servisa potrebno je da imate instaliran web browser koji podržava RSS ili da instalirate poseban RSS čitač (tzv. agregator).

Web browser-i koji podržavaju RSS su:
Windows Internet Explorer 7 - www.microsoft.com
Mozzila Firefox - www.mozilla.com

Posebni RSS čitači/agregatori su:
NewsGator - www.newsgator.com
NewzCrawler - www.newzcrawler.com
Abilon - www.activerefresh.com