Projekat geografskog informacionog sistema grada Beograda - BeoGIS. Prva radna sednica održana 2. i 3. novembra 2011.