Nacrt odluke o prestanku važenja odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta