Odluka o budžetu grada Beograda za 2014. godinu

Tekst Odluke o budžetu grada Beograda za 2014. godinu, Odluku o budžetu grada Beograda za 2014. godinu – kapitalni projekti, član 4 i Odluku o budžetu grada Beograda za 2014. godinu, član 13, u PDF formatu, možete preuzeti ovde: