Nacrt odluke o budžetu grada Beograda za 2015. godinu - javna rasprava

Tekst Nacrta odluke o budžetu grada Beograda za 2015. godinu, Nacrt odluke o budžetu grada Beograda za 2015. godinu – kapitalni projekti, član 4, Nacrt odluke o budžetu grada Beograda za 2015. godinu (član 13) i Nacrt programskog budžeta za 2015. godinu, u PDF formatu, možete preuzeti ovde: