Odluka o usvajanju početnog izveštaja za ustanove kulture „Jugokoncert” i „Belef centar” u likvidaciji

Tekst Odluke o usvajanju početnog izveštaja za ustanovu kulture &bdquo