Nacrt odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda

Tekst Nacrta odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda , u PDF formatu, možete preuzeti ovde: