Javni poziv izvođačima kulturnog i artističkog programa – 2015. godina

Javni poziv izvođačima kulturnog i artističkog programa – 2015. godina

Komisija za razmatranje zahteva izvođača kulturnog i artističkog programa uputila je javni poziv za davanje odobrenja za izvođenje takvih programa na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju na teritoriji grada. Gradska uprava utvrdila je pravila o uslovima i postupku davanja odobrenja za izvođenje ovih programa.

Zainteresovani podnose Sekretarijatu za kulturu u pisanoj formi zahtev, koji mora da sadrži podatke o izvođaču, mestu, vremenu i trajanju programa, opis mesta sa skicom površine na kojoj se program izvodi, kao i kratak opis sadržaja programa i elemenata opreme.

Kulturni i artistički programi na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju mogu se izvoditi u ograničenim vremenskim intervalima, bez nadoknade i upotrebe specijalno sagrađenih objekata za te namene. Njih izvode ulični zabavljači, umetnici i artisti i čine sastavni deo ponude grada Beograda. Pravo izvođenja programa imaju pojedinci, grupe i ansambli.

Ocenjivanje programa se obavlja jednom u toku godine, prilikom prezentacije uz manifestaciju „Dani Beograda” i prolećne programe u organizaciji Gradske Uprave grada Beograda, tako što svaki član komisije dodeljuje bodove u rasponu od nula do deset. Po završenom postupku ocenjivanja, komisija predlaže Sekretarijatu za kulturu odobrenje za izvođenje programa. Komisija zadržava pravo da odbije deo predloženih programa ukoliko program nije adekvatan; ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz pravila o uslovima i postupku davanja odobrenja za izvođenje ovih programa; ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz javnog poziva.

Pravo izvođenja programa u Knez Mihailovoj ulici imaju kandidati sa najmanje 8,5 bodova, u Skadarskoj ulici kandidati sa najmanje osam bodova, na centralnim gradskim trgovima kandidati sa najmanje sedam bodova, u prolazima kandidati sa najmanje šest bodova, na trgovima, u parkovima i na zelenim površinama kandidati sa najmanje pet bodova, na Savskom i Dunavskim keju kandidati koji imaju najmanje 4,1 bod.

Turistička organizacija Beograda može da utvrdi raspored gostujućih grupa kod „DNK” česme, na Trgu Nikole Pašića, ispred spomenika knezu Mihailu Obrenoviću i u muzičkim paviljonima u Zemunu i na Kalemegdanu, kao i na platou između Knez Mihailove ulice i Obilićevog venca.

Prilikom izvođenja programa ne smeju se ugrožavati postojeće komunalne instalacije. Program se ne sme izvoditi neposredno u blizini komunalne infrastrukture, ne sme biti onemogućen prilaz objektima, izlozi, ulazi, prolazi ne smeju biti zaklonjeni, izvođači mogu primati dobrovoljne priloge. Pomagala i rekviziti za izvođenje programa mogu da se koriste samo ako ne ugrožavaju ili ne uznemiravaju publiku, gledaoce i lokalne stanovnike na određenoj lokaciji, a posebno ako ne ugrožavaju bezbednost i omogućavaju neprekidan protok svih učesnika u saobraćaju. Pomagala i rekviziti koji se koriste moraju biti bezbedni za rukovanje, dok angažovanje životinja prilikom izvođenja programa nije dozvoljeno.

Nije dozvoljeno nošenje i upotreba vatrenog oružja, pirotehničkih sredstava, kao ni postavljanje i izgradnja bina i gledališta, i korišćenje bubnjeva i glasnih ili visokozvučih drvenih duvačkih instrumenata. Limeni duvački instrumenti mogu se koristiti samo sa prigušivačem, nastup bleh orkestara dozvoljava se isključivo i jedino u okviru zvaničnih manifestacija koje su prijavile izvođenje ovih nastupa.

Prilikom izvođenja programa dozvoljena je upotreba pojačala do nivoa propisane buke, za merenje nivoa buke tokom izvođenja odgovoran je sam izvođač. Programi se mogu održavati od 10 do 22 sata (u naseljenim zonama za zvučne programe obavezna je pauza od 14 do 17 sati). Na lokacijama u centru grada (Knez Mihailova, Skadarska ulica, centralni gradski trgovi) pojedinačni programi mogu trajati najduže dva sata.

Raspored izvođenja programa na lokacijama biće objavljivan na zvaničnim internet-stranama grada Beograda i Turističke organizacije Beograda.