Odluka o rebalnsu budžeta grada Beograda za 2015. godinu (član 13)