Katalog radova sa konkursa za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta socijalnog stanovanja u Kamendinu