petak, 27. maj 2016.

Zatvaranje saobraćaja u Bulevaru oslobođenja i Vojvode Micka

JKP „Beograd-put” izvodiće radove redovnog održavanja, pri čemu će od 28. maja do 6. juna biti zatvoren saobraćaj u Bulevaru oslobođenja, od Baštovanske do Paunove ulice, zbog čega će doći do izmene trase pojedinih linija javnog gradskog prevoza.

Tako će vozila sa linija 450, 451, 466, 468, 470, 470A, 474, 491 i 491A, u oba smera, na delu od raskrsnice Bulevar oslobođenja – Baštovanska do raskrsnice Bulevar oslobođenja – Paunova, saobraćati Bulevarom oslobođenja, Baštovanskom, Paunovom, Bulevarom oslobođenja  i dalje redovnim trasama.

JKP „Beogradske elektrane” će proširivati toplovodnu mreže i priključivati objekte na toplovod, pri čemu će od 28. maja do 6. juna u Ulici vojvode Micka Krstića, deo između Višnjičke ulice i raskrsnice sa Triglavskom i Patrisa Lumumbe, saobraćaj biti zatvoren. Tokom pomenutih radova Ulica Marijane Gregoran, na delu od Ulice vojvode Micka do Plješevičke, biće  dvosmerna. 

Tokom izvođenja radova linije javnog gradskog prevoza će delimično izmeniti trasu, pa će vozila sa linija 16 i 23 će, u oba smera, na delu od raskrsnice Marijane Gregoran – Vojvode Micka do raskrsnice Višnjička – Mije Kovačevića, saobraćati sledećim ulicama: Marijane Gregoran, Dragoslava Srejovića, Mije Kovačevića, Višnjičkom i dalje redovnim trasama. Vozila sa linije 25 će, u oba smera, na delu od raskrsnice Marijane Gregoran – Vojvode Micka do kružnog toka kod Bogoslovije, saobraćati sledećim ulicama: Marijane Gregoran, Dragoslava Srejovića, Mije Kovačevića i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti privremeno uspostavljena stajališta u zoni raskrsnice ulica Marijane Gregoran i Vojvode Micka u oba smera.