utorak, 13. septembar 2016.

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na lokaciji „Galenika”

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na lokaciji „Galenika” u opštini Zemun. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a prijave za učešće se podnose do 17. oktobra, dok će se javno nadmetanje održati 18. oktobra u direkciji.

Ponuđene su dve pojedinačne građevinske parcele površina 3.802 kvadratna metra i 3.231 kvadratnog metra, na kojima je planirana izgradnja privrednih delatnosti, dok u okviru ove zone nije dozvoljena izgradnja stambenih objekata. Lokacija je infrastrukturno opremljena, a obaveza investitora je da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru građevinskih parcela koje su predmet otuđenja.

Zemljište se nalazi iza kompleksa fabrike „Galenika”, između auto-puta E75 i Batajničkog puta. Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradila Uprava javnih prihoda Grada Beograda i iznosi 9.209,24 dinara po metru kvadratnom zemljišta, tako da ukupan početni iznos za prvu građevinsku parcelu iznosi 35.013.530,48 dinara, a za drugu 29.755.054,44 dinara.