četvrtak, 26. januar 2017.

Grad Beograd obezbedio obuku za 100 žena iz kategorije teže zapošljivih lica

Član Gradskog veća i predsednik Saveta za zapošljavanje Grada Beograda Dragomir Petronijević otvorio je danas u Privrednoj komori Beograda program obuke osoba iz kategorije teže zapošljivih lica u oblasti tehnike iscrtavanja obrva. 

Petronijević je istakao da će na obuci 100 žena savladati veštinu koja će omogućiti da se sutra lakše zaposle ili pokrenu sopstveni biznis. On je dodao da je za njega vrhunski patriotizam što je direktor kompanije „Microblading” Branko Babić omogućio obuku za veliki broj  polaznica koje će, kroz sistem dualnog obrazovanja, moći sutra lako da se zaposle. 

Branko Babić je takođe zahvalio Gradu Beogradu na saradnji i istakao da će obuka trajati šest meseci. Polaznice koje savladaju kurs imaće u svojim rukama savršen posao, koji će im omogućiti ekonomsku nezavisnost, što je za ove osobe najvažnije, zaključio je Babić.

Obuka se sprovodi na osnovu Protokola o saradnji Saveta za zapošljavanje Grada Beograda i kompanije „Microblading”.