sreda, 6. septembar 2017.

Jaja na beogradskim pijacama ispravna

Rezultati kontrole konzumnih kokošijih jaja obavljene u referentnoj laboratoriji za pesticide EU „Primoris” u Bugarskoj, pokazuju da su jaja koja se prodaju na pijacama u sistemu JKP „Gradske pijace” ispravna i u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i regulativom.

Kako je saopšteno iz „Gradskih pijaca” u poslatim uzorcima nije zabeleženo prisustvo fipronila, izuzev jednog uzorka, u kome je utvrđeno prisustvo ovog jedinjenja i ove supstance, ali u koncentraciji ispod granice referentnih vrednosti.

Građani mogu da budu sigurni u kvalitet i higijensku bezbednost hrane koju prodaju pravi poljoprivredni proizvođači na svim beogradskim pijacama.

„Gradske pijace” jedine sprovode komercijalnu analizu namirnica prema internom monitoring planu zdravstvene ispravnosti namirnica, kvartalno, po potrebi i češće, kao u slučaju pojave hemijski zagađenih konzumnih kokošijih jaja. Gradske pijace su odmah reagovale i zatražile analizu jaja koja se prodaju na pijacama u interesu bezbednosti svih građana, u najrenomiranijoj instituciji EU.

Zbog povećanog prometa poljoprivrednih proizvoda i raznovrsne ponude, JKP „Gradske pijace” će nastaviti redovne kontrole namirnica.

Fipronil je insekticid širokog spektra i koristi se kao pesticid za biljke ili za zaštitu pasa od buva i krpelja. Da li će fipronil toksično delovati na čoveka zavisi od telesne težine i koncentracije u jajetu. Takozvana akutna referentna doza je 0,009 miligrama po kilogramu telesne težine. To znači da za osobu od 75 kilograma maksimalna doza fipronila iznosi 0,675 miligrama dnevno ili devet kontaminiranih jaja.