utorak, 12. decembar 2017.

Mladenović: SKGO – mesto saradnje i partner svim lokalnim samoupravama

Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović poručio je danas da su opštine i gradovi najvažnije institucije za svakodnevni život građana jer su odgovorni za njihove ključne životne potrebe. On je, obraćajući se na 45. Skupštini Stalne konferencije gradova i opština, naveo da je dužnost vlasti da koliko god je to moguće odgovori na sve probleme sa kojima se suočava društvo u celini.

– Nesporno je da imamo brojne rezultate, ali pred nama su i mnogobrojni zadaci i izazovi kako bi poslovima koje obavaljamo ili kapacitetima kojima raspolažemo naši građani bili u potpunosti zadovoljni. Da bi se rad unapredio, neophodno je da gradovi i opštine imaju sve potrebne resurse, sredstva i nadležnosti, kako bi svojim građanima obezbedili kvalitetniji život i okruženje. Za dalji razvoj lokalne samouprave neophodno je konstantno unapređivanje poslovnog ambijenta da bi se zainteresovali potencijalni investitori da ulažu u opštine, gradove i zemlju u celini. Na taj način će se povećati broj realizovanih infrastrukturnih projekata i broj novih radnih mesta – rekao je Mladenović.

Zamenik gradonačelnika je izrazio želju da svi građani u svojoj lokalnoj zajednici u Srbiji imaju jednak kvalitet života kao u Beogradu. 

– Naš glavni grad je solidaran sa ostalim opštinama, a saradnja je osnovni put. Zbog toga će Beograd nastaviti da podržava SKGO kao mesto saradnje svih lokalnih samouprava u Srbiji – istakao je Mladenović i pozvao opštine i gradove da iskoriste mogućnosti koje nudi SKGO, kako bi pomogli jedni drugima na svim poljima. 

On je poručio da je SKGO „zajednički predstavnik i partner”, kao i ključna tačka za pomoć lokalnim samoupravama i mesto okupljanja, razmene ideja, najboljih primera iz prakse i kvalitetnih predloga. Učesnicima skupštine poželeo je srećan rad i napomenuo da je današnje prisustvo svih snažan dokaz podrške organizaciji i rešenosti da u narednoj godini zajedno nastave da doprinose razvoju lokalne samouprave u Srbiji. 

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić ocenio je da je ovaj skup jedan od najvažnijih u godini. SKGO je najjači partner Vlade Republike Srbije kad je reč o oblasti reforme lokalnih samouprava, te da je njena podrška dragocena.

– Kvalitet ovog partnerstva ogleda se u saradnji u svim značajnim poslovima lokalnih samouprava, naročito u segmentu upravljanja ljudskim resursima. Kroz obuke i radionice ovog projekta prošlo je više od 3.700 zaposlenih u upravama. Cilj toga jeste da se napravi uspešan, efikasniji i kompetentniji servis za građane jer reforme sprovode ljudi – rekao je Ružić.

Službenik mora da primeni zakon u svim situacijama jednako kako bi građani, gde god da su u Srbiji, bili u ravnopravnom položaju, dodao je Ružić, napominjući da taj cilj ne sme da se smetne sa uma. On je naglasio i da uprava ne sme biti kočničar reformi i promena, već upravo podrška jer uspeh države zavisi od uspeha lokalnih zajednica.

U radu skupštine učestvuje više od 130 delegacija gradova i opština Srbije, a podršku su dali i ambasadori stranih zemalja i Evropske unije. Potpisani su Sporazum o sprovođenju paketa podrške za unapređenje naplate poreza na imovinu u jedinicama lokalne samouprave u okviru „Programa reformi poreza na imovinu”, zatim Sporazum o podršci gradovima i opštinama za programsko budžetiranje i strateško planiranje u okviru programa „Exchange 5”, kao i Sporazum o sprovođenju opštinskih projekata u okviru GIZ i SKGO projekta „Inicijativa za inkluziju”.