sreda, 22. avgust 2018.

Digitalizacija arhivske građe Istorijskog arhiva Beograda

Član Gradskog veća prof. dr Fadilj Eminović i viši savetnik Sekretarijata za kulturu Andrija Bojanić posetili su Istorijski arhiv Beograda i razgovarali sa direktorom mr Draganom Gačićem. 

– Pored korisnika zainteresovanih za naučno-istraživački rad u čitaonici, pisarnica arhiva je od januara do jula 2018. godine primila 5.635  zahteva građana zbog korišćenja arhivske građe radi regulisanja socijalnih, porodičnih, imovinsko-pravnih i drugih pitanja za potrebe državnih organa i za ostvarivanje prava građana i pravnih lica. U Istorijskom arhivu Beograda nalazi se arhivska građa koja obuhvata vremenski period od polovine 18. do kraja 20. veka, a nastala je radom organa vlasti, uprave, sudstva, privrede, prosvetnih, zdravstvenih i kulturnih institucija, društava, udruženja, ličnih i porodičnih fondova i zbirki – rekao je tom prilikom Eminović.

Poseban naglasak u razgovoru stavljen je na projekte Istorijskog arhiva Beograda:

– Kako je digitalizacija jedan od ključnih prioriteta Vlade Republike Srbije, Istorijski arhiv Beograda svoje projekte upravo bazira na tome. Prošle godine uspešno je završen projekat skeniranja odabrane arhivske građe o Holokaustu u saradnji sa Memorijalnim muzejom Holokausta iz Vašingtona – naveo je Eminović.

U toku je finalni deo trogodišnjeg projekta „Digitalizacija Kartoteke žitelja grada Beograda”. 

– Kartoni žitelja predstavljaju građu od izuzetnog značaja. To su prijave boravka građana Beograda i Zemuna u periodu od 1922. do 1954. godine. Arhiv  čuva 1.030.000 kartona građana u 851 kutiji i ovim projektom oni su prebačeni u digitalnu formu čime su trajno zaštićeni i postali dostupni za lakšu pretragu i korišćenje. U toku su i projekti „Digitalizacija Zbirke crkvenih matičnih knjiga” i „Digitalizacija Zemljišnih knjiga”. Crkvene matične knjige su od izuzetnog značaja i predstavljaju izvor prvog reda. U Srbiji su uvedene oko 1837. godine. Ovim projektom je predviđena digitalizacija 157 matičnih knjiga od 493, koliko ih se čuva u Istorijskom arhivu Beograda. Što se zemljišnih knjiga tiče, one se koriste u postupku za povraćaj imovine, uknjižbu prava vlasništva, istraživanje porodica i njihovih migracija, a pružaju i značajne podatke istraživačima koji pišu monografije o navedenim mestima – istakao je Eminović.

Predlažu se i novi projekti. To su „Digitalizacija dokumentacije privrednih fondova” i „Digitalizacija tehničke dokumentacije” radi ubrzavanja postupka dostupanja arhivske građe, koja je vrlo važna za ostvarivanje najvažnijih potreba građana.