petak, 9. novembar 2018.

Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu

Poreski obveznici – fizička lica, preduzetnici i pravna lica imaju do 14. novembra rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za tekuću godinu, saopšteno je iz Sekretarijata za javne prihode.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju. 

Za sve potrebne informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, koji vrše prijem stranaka svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada je prijem stranaka od 8 do 18.30 časova.