sreda, 26. decembar 2018.

Jednostavnija procedura do parking nalepnice za osobe sa invaliditetom

Prioritetan zadatak socijalne politike grada Beograda jeste unapređenje invalidske zaštite, kroz zadovoljavanje opštih i specifičnih potreba osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda, rekla je danas gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Izdavanje invalidske parking karte i rezervacija parking mesta za osobe sa invaliditetom prepoznati su kao usluge koje treba pojednostaviti za korisnike, što je inicirao Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić. Zbog toga je Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u saradnji sa Sekretarijatom za saobrađaj i „Parking servisom”, omogućio osobama sa invaliditetom da u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu podnesu sve potrebne zahteve.  

– Cilj koji je postignut jeste da pojednostavimo proceduru, kao i da olakšamo osobi sa invaliditetom da sve može da završi na jednom mestu. Ovom pojednostavljenom procedurom omogućeno je da korisnik prava na besplatno korišćenje obeleženog parking mesta na javnim, opštim parkiralištima na teritoriji Beograda, može na jednom mestu da podnese svu potrebnu dokumentaciju i za izdavanje invalidske parking karte i za rezervaciju parking mesta, a ne, kao što je do sada bio slučaj, da ide na tri različita mesta. Podnošenje zahteva počinje od 1. januara, a produžićemo rok važenja parking nalepnica iz 2018. godine do 15. marta, kako bi svi oni koji imaju ovo pravo mogli na vreme da podnesu zahteve bez prekida prava – istakla je Nataša Stanisavljević. 

Svi zahtevi se nalaze na jednom obrascu, dovoljno je da stranka zaokruži onaj koji želi da ostvari, Zahtev za ostvarivanje prava na besplatno korišćenje obeleženog parking mesta na javnim (opštim) parkiralištima na teritoriji grada Beograda (izdavanje invalidske parking karte), po kojem rešava Sekretarijat za socijalnu zaštitu, i  Zahtev za rezervaciju parking mesta, po kojem rešava Sekretarijat za saobraćaj. Nakon završetka procedure oko izdavanja parking nalepnice, „Parking servis” je šalje o svom trošku na kućnu adresu lica koje je podnelo zahtev. 

– Zalažemo se za Beograd bez barijera i zato je naš cilj da zajedničkim radom sa Vladom Republike Srbije trajno poboljšamo položaj osoba sa invaliditetom, kao i da olakšamo njihovo svakodnevno funkcionisanje u Beogradu – navela je Nataša Stanisavljević. 

U 2019. godini, dodala je ona, nastaviće se sa odgovornom socijalnom politikom usmerenom ka unapređenju prava osoba sa invaliditetom  kroz razvijanje  postojećih prava i usluga, ali i proširenja pojedinih usluga. i servisa, koji predstavljaju oblike najdirektnije pomoći i podrške ovoj kategoriji naših sugrađana.