nedelja, 15. mart 2020.

Gradski štab za vanredne situacije proglasio vanredno stanje na teritoriji grada Beograda

Gradski štab za vanredne situacije Grada Beograda je na večerašnjoj sednici doneo Odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji grada Beograda u skladu sa Zakonom o odbrani, Odlukom o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije.

Gradski štab za vanredne situacije doneo je više naredbi koje treba da doprinesu sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije COVID-19 na teritoriji grada Beograda:

– Sekretarijatu za javni prevoz izdata je naredba za smenjenje obima javnog gradskog prevoza na teritoriji grada Beograda od utorka, 17. marta 2020. godine i njegovo stavljanje na subotnji režim vožnje, uz ukidanje svih noćnih linija;

– Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu za prekid rada svih predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda;

– Od ponedeljka, 16. marta 2020. godine, Sekretarijatu za privredu naloženo je sprovođenje naredbe za skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova i ostalih ugostiteljskih objekata) od 8 do 20 časova. U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše pedeset lica;

– Sekretarijatu za socijalnu zaštitu izdata je naredba za zatvaranje dnevnih centara i klubova za odrasle i starije;

– Sekretarijatu za sport i omladinu izdata je naredba za prekid rada svih sportskih objekata na teritoriji grada Beograda;

– Načelniku Gradske uprave izdata je naredba da omogući rad od kuće teškim hroničnim bolesnicima i licima starijim od 60 godina;

–  Data je naredba Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima da prilagodi rad Beogradskog pozivnog centra u cilju pružanja informacija za pomoć građanima, kao i da koordinira rad sa opštinskim štabovima za vanredne situacije i opštinskim pozivnim centrima. Cilj osnivanja ovih centara je organizovanje pomoći najstarijim sugrađanima u vidu donošenja namirinica i lekova na kuću i organizovanja lekarske pomoći;

– Sekretarijatu za poslove komunalne milicije i Sekretarijatu za inspekcijske poslove izdata je naredba za pojačani nadzor nad svim objektima zatvorenog tipa koji primaju više od 50 osoba, u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije od 15. marta;

– Gradski štab za vanredne situacije naložio je svim komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije na teritoriji Beograda da na svojoj teritoriji angažuju poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite na poslovima zaštite i spasavanja.