sreda, 1. april 2020.

Saopštenje u vezi sa uplatom novčanih donacija Gradu Beogradu

Imajući na umu velik broj poziva i predloga za uplatu novčanih donacija za borbu protiv COVID-19, Grad Beograd obavestio je sve zainteresovane o načinu uplate novčanih donacija kao oblika pomoći u borbi protiv epidemije izazvane virusom SARS-CoV-2.

Uplate novčanih donacija mogu se vršiti prema sledećim instrukcijama:

Grad Beograd – Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
840-744141843-14
po modelu 97
poziv na broj odobrenja 85-501-21.

Kako je navedeno iz Sekretarijata za finansije, donator novčanih sredstava nema nikakvih poreskih niti drugih obaveza.