nedelja, 26. april 2020.

Instrukcija za rad kozmetičkih i frizerskih salona u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenje rizika bolesti COVID-19

Odlukom Republičkog kriznog štaba od ponedeljka, 27. aprila, ponovo će početi da rade kozmetički i frizerski saloni. Objekti ovog tipa će biti na raspolaganju korisnicima, koji će, kao i zaposleni, morati da ispoštuju pravila ponašanja i procedure koje su na snazi tokom epidemije virusa korona.

1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga (nošenje zaštitne opreme, fizička distanca, obavezna dezinfekcija ruku prilikom ulaska u salon, obavezna dezinfekcija obuće pri ulasku u salon).

2. Na ulazu u salon mora biti instalirana dezo barijera (podmetač natopljen dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola, sa minimalno 70% alkohola, ili drugim dezinfekcionim sredstvom).

3. Prilikom otvaranja i zatvaranja salona, dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, kao i pod salona. U toku radnog dana što češće provetravati sve prostorije.

4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih ili korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom, sa minimalno 70% alkohola.

5. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga salona telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom.

6. U salonu može boraviti ograničen broj korisnika, tako da razdaljina između dva korisnika bude minimum dva metra (koristiti svaku drugu stolicu i slično).

7. Prilikom rada sa korisnicima obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica.

8. Prilikom pružanja usluga higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože, odgovorna lica salona dužna su da obezbede da se te usluge pružaju pod uslovima i na način kojim se sprečava pojava i prenošenje bolesti, a ukoliko to nije moguće, da takve usluge ne pružaju.

8. Sve radne površine, oprema i sredstva za rad, naročito one koji se neposredno koriste na korisniku (češljevi, peškiri, makaze, kreveti, instrumenti u kozmetičkim salonima) moraju biti obavezno dezinfikovani nakon svake upotrebe. Po mogućstvu koristiti jednokratnu papirnu ili plastičnu galanteriju, a ukoliko se koristi galanterija od tkanine (peškir, zaštitni ogrtači za korisnike i slično), obavezno ih koristiti samo za jednog korisnika.

9. Otpadni materijal koji nastane u radu salona pokupiti i staviti u jednu kesu za đubre koju treba dobro zavezati, pa staviti u još jednu kesu i odložiti na predviđeno mesto.

10. Upotrebljene peškire i drugu tekstilnu galanteriju odložiti u posebno određenu kesu, te ih na kraju radnog dana oprati u mašini za veš sa korišćenjem praška za veš na visokoj temperaturi.

11. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe-kuhinje, sobe za presvlačenje, tuš-kabine, kupatila, ve-ce i slično, moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog pojedinačnog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije.

12. Radne površine, stolice i stolovi koji se ne koriste moraju se često dezinfikovati, minimum jednom u toku radnog dana.

13. Ceo prostor salona, sa svim pratećim prostorijama, mora svakodnevno biti dezinfikovan nakon završetka rada salona.

14. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), odgovorno lice salona dužno je da bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – „kovid ambulanti”.

15. U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice salona dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – „kovid ambulanti”.