ponedeljak, 28. septembar 2020.

Ograničeno radno vreme objekata brze hrane u stambenim zgradama

Odbornici Skupštine grada usvojili su danas Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada, kojom se ograničava radno vreme objekata brze hrane koji se nalaze u stambenim zgradama.

Prema rečima gradskog podsekretara za privredu Radenka Durkovića, ovom odlukom objekti brze hrane, koji se nalaze u stambenim zgradama, izjednačeni su sa ostalim ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambenim zgradama.

– Odluka je doneta na inicijativu građana zbog učestalih primedbi  na buku iz ovih objekata, a na ovaj način objektima brze hrane onemogućava se 24-časovno radno vreme – pojasnio je Durković.

Odbornici su uvojili i Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada za 2020. godinu.

– Ovaj program obuhvata područja 14 od ukupno 17 gradskih opština, budući da u tri gradske opštine: Vračar, Stari grad i Savski venac, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, nema poljoprivrednog zemljišta. Mnistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo je saglasnost na predlog ovog značajnog programa – naveo je Durković.

Pred odbornicima su se našli i rebalansi programa poslovanja za ovu godinu i raspodela neto dobiti za prošlu godinu za javna komunalna preduzeća, centre ili privredna društva čiji je osnivač Grad Beograd, kao i Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva Sportski centar „Tašmajdan” d.o.o. Odbornici su usvojili i izmene i dopune odluka o komunalnom redu i oglašavanju na teritoriji grada, zatim Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina, kao i izmene i dopune Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Beograda.

Na dnevnom redu bile su i izmena Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd” i davanje saglasnosti na izmenu Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Osim Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Beograda i Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Beograda, oba za 2019. godinu, pred odbornicima su se našli i kadrovski planovi za 2020. u nekoliko službi Gradske uprave i Skupštine grada, Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”, kao i konačni Nacrt aneksa 2 Ugovora o javnom privatnom partnerstvu Grada Beograda i pružanju usluge tretmana odlaganja komunalnog otpada.