petak, 20. novembar 2020.

Građevinska inspekcija izvršila nadzor u Gospodara Vučića 49

U toku današnjeg dana građevinska inspekcija Sekretarijata za inspekcijske poslove izvršila je postupak inspekcijskog nadzora u Ulici gospodara Vučića 49. S obzirom na to da je reč o lokaciji na kojoj se nalazi spomen-obeležje romske zajednice, građevinski inspektori su bez odlaganja izvršili terensku kontrolu. Tom prilikom je konstatovano da se na navedenoj lokaciji ne izvode građevinski radovi, odnosno ne sprovodi bespravno uklanjanje objekta, navedeno je u saopštenju iz ovog sekretarijata. 

Gradska građevinska inspekcija je postupak inspekcijskog nadzora na navedenoj lokaciji otpočela 2019. godine, kada je započeto sa uklanjanjem krovne konstrukcije objekta koji se nalazi desno od ulaza u dvorište na navedenoj adresi, o čemu je sačinjen zapisnik i nakon izvršenog nadzora obustavljeno je dalje izvođenje radova na uklanjanju objekta. 

Stanje je danas nepromenjeno u odnosu na stanje konstatovano pomenutim zapisnikom iz 2019. godine. Naglašava se i da je prilikom redovne kontrole terena pre oko dva meseca konstatovano da se na navedenoj lokaciji ne izvode građevinski radovi i da je stanje nepromenjeno u odnosu na ranije utvrđeno. Inspekcijski nadzor i dalje je i toku, te će se stanje objekata na predmetnoj adresi i dalje pratiti, istaknuto je u saopštenju.