nedelja, 11. april 2021.

Gradski štab za vanredne situacije usvojio naredbu o otvaranja tržnih centara od sutra

Gradski štab za vanredne situacije Grada Beograda, nakon održane sednice, doneo je naredbu da počev od 12. aprila, u radnom vremenu svakog dana od 6 do 22 časa mogu raditi zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo. Naredba isključuje ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru, a koji se nalaze u sklopu pomenutih objekata i u kojima se vrši usluživanje hrane i pića sedećih gostiju. U potonjim objektima dozvoljena je samo šalterska prodaja. Upravljač objekta dužan je da obezbedi da se ispred šaltera za prodaju hrane i pića ne okuplja veći broj lica, da između lica koja čekaju na kupovinu hrane i pića postoji razmak od najmanje dva metra u svim pravcima, kao i da su vidno obeleženi linija kretanja do i od šaltera.

Na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna i obaveza posetilaca da nose zaštitne maske, ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata. U objektu moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja kako bi se na taj način onemogućio boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza. Na ulazu u objekat moraju se koristiti dezobarijere, fizička distanca između korisnika mora da bude najmanje dva metra, zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima. Zajedničke prostorije i predmeti koje koriste korisnici (toaleti, rukohvati na stepenicama, liftovi i slično) moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70 odsto alkohola. Mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, upravljač centra je dužan da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj. izlazu, i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar. On mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar i dužan je da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u objekat i prilikom kretanja u objektu sve vreme boravka. Ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti objekat uz upozorenje da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti objekat, bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe.

Sve ove naredbe odnose se i na pravno lice i preduzetnika koji prodaje robu, odnosno pruža usluge u objektu. Tokom navedenog radnog vremena u svim objektima u kojima je dozvoljen rad, pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih devet kvadratnih metara može boraviti samo jedno lice, osim za teretane, spa i fitnes centre gde ova distanca mora biti šesnaest kvadratnih metara. 

Kako je jutros najavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić, to praktično znači da će posle nekoliko nedelja tržni centri ponovo početi da rade, ali naravno, uz poštovanje svih epidemioloških mera. To podrazumeva nošenje maski, kontrolisanje koliko ljudi može biti u svakoj radnji i upozorenja o bezbednosti od strane obezbeđenja u tržnim centrima. Za sada neće biti otvoreni ugostiteljski objekti u tržnim centrima, izuzev ako imaju bašte koje jesu u tržnom centru a suštinski se nalaze na ulici, van tržnog centra. 

– Tržni centri radiće do 22 sata, upravo zbog toga da preveliki broj ljudi ne bi bio na jednom mestu i kako bi posetioci mogli da se rasporede tokom čitavog dana i obave neophodnu kupovinu  – kazao je Vesić i pozvao sve građane Beograda da u tržnim centrima poštuju epidemiološke mere.

Vesić je rekao da ukoliko se budemo pridržavali svih mera i nastavimo sa vakcinacijom, u zavisnosti od epidemiološke situacije, doći ćemo u situaciju da se otvore i zatvoreni delovi ugostiteljskih objekata.

– To je nešto na čemu je Grad Beograd insistirao, jer mi smatramo da je uvek neophodno naći meru između rada privrede i zaštite javnog zdravlja. Zahvaljujući sjajnoj vakcinaciji u Beogradu već pet dana imamo manje od hiljadu zaraženih dnevno, čime pokazujemo da brže možemo da se vratimo normalnom životu – rekao je Vesić.