sreda, 9. jun 2021.

Usvojena Odluka o postavljanju plutajućih objekata

Odbornici su na današnjoj sednici usvojili Odluku o postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu, kao i Plan mesta za postavljanja plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda.

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić je istakao da je odluka veoma važna za mnoge građane Beograda, kako za vlasnike plutajućih objekata tako i za korisnike i građane koji žive u blizini tih objekata.

– Izrada plana je bila veoma zahtevna. Plan predstavlja početak konačnog razrešenja ove teme. Beograd ima preko 200 kilometara obala i sigurno je u poslednjim decenijama postao evropski grad sa najviše investicija i gradnje u ovoj oblasti – kazao je Stojčić.

On je istakao da je ova oblast bila zapostavljena i da zbog toga postoje objekti koji ne zadovoljavaju standarde.

– Ovim planom su definisane zone u kojima mogu da postoje plutajući objekti, kao i zone za koje su potrebni posebni uslovi. Nakon ovog plana očekujemo izmene Zakona o vodama koje će nam pomoći da u potpunosti uredimo ovu oblast – naveo je Stojčić.

Kako je precizirao, plan definiše osam tačnih lokacija gde se plutajući objekti mogu nalaziti.

– Razmak između splavova je definisan protivpožarnim propisima, a koji će vlasnici morati da poštuju. Takođe, vlasnici splavova će imati rok od dve godine da izvrše izmene arhitektonski neprihvatljivih objekata, kao i ostale mere predviđene ovim planom – zaključio je Stojčić i dodao da je cilj ovih odluka da Beograd zadrži splavove po kojima je prepoznatljiv.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić istakao je da uređivanje ove oblasti zahteva da se radi korak po korak.

– Čekaće nas niz izazova. Uz ostavljanje roka da se svi prilagode, jedna od stvari je i ta da oni koji su vlasnici splavova neće moći da bacaju fekalije u reku. Verujem i da će, kada počnemo da naplaćujemo, polovina splavova nestati sa reka u roku od nekoliko meseci, jer sada ne plaćaju ništa, već drže mesta koja žele da preprodaju. Ostaće oni koji žele da rade, urbanizam će biti obavezan za saglasnost, definisaće se visina splavova i u kom delu obale sme da se obavlja koja delatnost. Vlasnici splavova biće obavezni da čiste oko objekata jer će kazne biti rigorozne. „Beogradvode” će nabaviti brod za čišćenje obale, a za ljude koji žive blizu obala biće veoma važno to što će se rešavati i problem buke sa splavova. U toku je javna rasprava i zakon će nam dati ovlašćenje da Komunalna milicija može da reši problem buke koja se ne odnosi samo na splavove. Tako će oni na licu mesta meriti buku, izricati mere upozorenja, kazne, zatvarati objekta ili oduzimati sredstvo sa koga se emituje buka. Pored toga, zajedno sa Mašinskim i Građevinskim fakultetom radimo i na pripremi standarda za zaštitu od buke gde će postojati zaštita od buke koja košta, ali zato nikome neće smetati, a moći ćete da puštate muziku – kazao je Vesić.