sreda, 25. maj 2022.

Održan sastanak predstavnika Grada Beograda i „Laste“

Danas je u prostorijama Sekretarijata za javni prevoz Grada Beograda održan radni sastanak između predstavnika Sekretarijata za javni prevoz i predstavnika SP „Lasta“ a.d. Beograd, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Sastanku su između ostalih prisustvovali sekretar Sekretarijata za javni prevoz Jovica Vasiljević i generalni direktor SP „Lasta“ a.d. Beograd Vladan Sekulić. Sastanak je održan povodom neodržanih polazaka na prigradskim linijama u maju mesecu od strane SP „Lasta“ a.d. Beograd.

Ha sastanku je predočen broj polazaka koji nije održan od strane prevoznika, a razgovarano je i o tehničkim kapacitetima i mogućnostima prevoznika za održavanje planiranih polazaka u skladu sa redovima vožnje. Predstavnici SP „Lasta“ a.d. Beograd su se složili da je bilo problema sa ispravnošću voznog parka i najavili nabavku novih vozila čime će obezbediti veću pouzdanost u ispunjenju ugovornih obaveza. Takođe, predstavnici SP „Lasta“ a.d. Beograd su izjavili da će se preduzeće potruditi da poštuje i ispunjava ugovorne obaveze kako bi građanima pružilo uslugu u skladu sa planiranim redovima vožnje.

Sekretarijat za javni prevoz će nastaviti da prati rad ovog, ali i svih ostalih prevoznika, postupati u skladu sa ugovorom, insistirati na ispunjenju ugovornih obaveza i pružanju adekvatne prevozne usluge građanima Beograda.

Sekretarijat za javni prevoz ističe da grad Beograd blagovremeno ispunjava sve svoje finansijske obaveze u skladu sa ugovorom, kako prema SP „Lasta“ a.d. Beograd tako i prema ostalim prevoznicima.