subota, 13. avgust 2022.

Nikola Nikodijević zakazao sednicu Skupštine Grada Beograda za 18. avgust

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za četvrtak, 18. avgust, treću sednicu gradske skupštine koja će se održati u zgradi Gradske uprave na Trgu Nikole Pašića 6, s početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu je Predlog odluke o načinu i postupku dodele stambene podrške ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca sticanjem svojine na stanu izgrađenom sredstvima donacije Vlade Japana, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga. Pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Beograda, kao i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na nekoliko konačnih nacrta aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju komunalne delatnosti gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza putnika na teritoriji Beograda.  

Skupština Grada Beograda će odlučivati i o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda, te o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” i promeni osnivačkog akta Ustanove socijalne zaštite „Prihvatilište za odrasla i stara lica”.

Pred odbornicima će se takođe naći tri izveštaja, i to: Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu, Izveštaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Beograda 2021–2030, za 2021. godinu, te Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Beograda, takođe za 2021. godinu.

U skraćenom postupku sednice naći će se predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju v.d. direktora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Beograd, kao i predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora i članova školskih odbora.  

Treća sednica Skupštine Ggrada Beograda biće održana uz poštovanje preporuka o preventivnim merama u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti kovid-19 koje je preporučio Gradski zavod za javno zdravlje.