utorak, 7. februar 2023.

Park vojvode Bojovića dobio novo osvetljenje

Jedan od prvih uređenih urbanih džepova Beograda, Park vojvode Bojovića, dobio je novo urbano osvetljenje, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje”.

Rekonstruisana instalacija javnog osvetljenja je sinteza modernog i tradicionalnog, lako uklopiva u tranzitni prostor koji je pristupačan, a sada i izuzetno atraktivan u noćnim časovima. Rustična forma svetiljki u simbiozi sa gracilnim stubovima uspešno korespondira sa kulturno-istorijskom celinom kakva je Krunski venac.

Prethodno postavljene svetiljke su ustupile mesto novim, sa LED izvorima svetlosti, višestruko manje instalirane snage, čime se afirmiše energetska efikasnost u sistemu javnog osvetljenja.