sreda, 15. mart 2023.

Nastavljaju se radovi na nosačima stubova javne rasvete na Brankovom mostu

Radovi na zameni konzolnih elemenata čeličnih nosača stubova javne rasvete na 14 stubnih mesta na Brankovom mostu počeli su danas, saopštilo je Javno preduzeće „Putevi Beograda”.

Kako je precizirano, planirano je da se radovi obavljaju do 22. maja i nakon toga 24. i 25. maja, i to i vikendom i noću, da bi se što manje ometalo normalno funkcionisanje saobraćaja.

Za potrebe izvođenja radova povremeno će se postavljati privremena saobraćajna signalizacija u krajnjim levim trakama u oba smera. Važno je da će za vreme tako postavljene privremene saobraćajne signalizacije biti omogućeno korišćenje žutih traka za saobraćaj svih motornih vozila. 

Radovi će se izvoditi fazno. U navedenom periodu, deo radova će se izvoditi sa pomoćnih skela ispod mostovske konstrukcije, u cilju što manjeg trajanja zauzeća kolovoznih traka na samom mostu. U vremenu kada se tehnički ne budu mogli izvoditi radovi, neće biti zauzeća kolovoznih traka, već će se saobraćaj na samom mostu nesmetano odvijati.

„Putevi Beograda” podsećaju i da su radovi na sanaciji betonskih konstrukcija – nosača stubova javne rasvete za devet stubnih mesta okončani prošle godine. Posle zimske pauze nastavlja se sanacija koja je od presudnog značaja za bezbednost na Brankovom mostu. Važno je napomenuti i to da nosači stubova javne rasvete nisu obnavljani više od pola veka.