četvrtak, 8. jun 2023.

Proširenje groblja u Ugrinovcima

Na inicijativu Gradske opštine Zemun, uskoro počinju radovi na proširenju, uređenju i izgradnji groblja u naselju Ugrinovci, saopštavaju iz ove gradske opštine. 

Grad Beograd je raspisao tender za izbor izvođača radova za planiranu prvu fazu proširenja i uređenja groblja za dodatnih 20,5 hiljada kvadrata.

Projektom je predviđeno da se postojeće groblje proširi za devet grobnih polja, sa 1.225 grobnih mesta različite strukture, što će zauzimati više od 60 odsto nove parcele.

U prvoj fazi radova, pored uređenja samog groblja, radiće se pešačke staze i proširenja, uz formiranje grobnog trga, dekorativne zelene površine i zaštitnog zelenog pojasa, interne saobraćajne površine, kao i komunalne infrastrukture, instalacije, vodovoda sa javnim česmama, kanalizacije i rasvete. 

Kako bi građani Ugrinovaca i okolnih naselja imali večno počivalište u skladu sa potrebama, u drugoj fazi radova planirana je izgradnja kapele sa palionicom sveća, zvonikom i nadstrešnicom. 

Takođe, biće izgrađeni i novi administrativni i ekonomski objekti, nadstrešnica ulaznog trga i parking. 

Ukupna površina groblja biće približno 40 hiljada kvadrata. 

Opština Zemun inicirala je i izgradnju novog groblja u Batajnici, a proširenjem groblja u Ugrinovcima biće rešen dugogodišnji gorući problem žitelja ova dva zemunska naselja, koji su svoje najmilije morali da sahranjuju na drugim udaljenim grobljima.