ponedeljak, 20. novembar 2023.

Međunarodni dan deteta – 20. novembar

Svakog 20. novembra, od 1954. godine, u svetu se obeležava Međunarodni dan deteta. Ovo je idealna prilika da se svi zajedno podsetimo na svoje obaveze prema deci, saopšteno je iz Sekretarijata za zdravstvo.

Svako dete ima pravo na život, opstanak, da bude zaštićeno od zlostavljanja i zanemarivanja, te pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, odrastanje u bezbednom i sigurnom porodičnom okruženju, ali i na ljubav i razumevanje. Briga o zdravstvenoj zaštiti majke i deteta i implementacija mera populacione politike na teritoriji grada Beograda jedan je od prioriteta brige o javnom zdravlju Sekretarijata za zdravstvo.

Međutim, na tom zahtevnom putu da čitava naselja i naš gad učinimo inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim, roditeljima i onima koji brinu o deci potrebna je podrška. Zato smo nastavili da finansiramo rad Telefonskog savetovališta „Halo beba”, za šta je u ovoj godini izdvojeno čak trinaest i po miliona dinara.

„Halo beba” je 24-časovno telefonsko savetovalište za pomoć i podršku porodicama sa trudnicama, porodiljama, novorođenim bebama i malom decom koji žive u Beogradu i širom Srbije. U Dežurnom centru, kao nosioci aktivnosti, rade posebno edukovane strukovne medicinske sestre iz domova zdravlja, a kao stručni konsultanti učestvuju i lekari specijalisti iz oblasti pedijatrije, ginekologije, dečje psihijatrije, kao i stručnjaci iz oblasti javnog zdravlja.

Savetovalište pomaže roditeljima u donošenju odluka vezanih za zdravlje, pravilnu ishranu, negu, rast i razvoj dece, pružajući adekvatne i pravovremene informacije, poruke i savete.

Osim savetovanja, „Halo beba” ima značajnu ulogu u Beogradu u koordinaciji rada polivalentne patronažne službe iz domova zdravlja u cilju blagovremenog obavljanja kućnih poseta porodilji i novorođenčetu.

U toku ove godine ostvareno je više od osam hiljada kontakata patronažne službe sa porodiljama, odnosno njihovim porodicama, a saveti su pružani u više od 75 hiljada poziva u vezi sa zdravljem i razvojem dece, odnosno odgovoreno je na više od 91 hiljadu razloga/pitanja.