Gradska uprava

Gradska uprava Grada Beograda, kao jedinstven organ grada, obavlja upravne poslove u okviru prava i dužnosti Grada Beograda i određene stručne poslove za potrebe Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog veća.

Gradska uprava obrazuje se kao jedinstven organ koji vrši izvorne poslove Grada Beograda utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom Grada Beograda, kao i zakonom poverene poslove državne uprave. Gradsku upravu čine sekretarijati i posebne organizacione jedinice.

  • Mirjana Radanović, načelnik Gradske uprave

NADLEŽNOSTI GRADSKE UPRAVE
-    Učestvuje u planiranju i oblikovanju poslova grada;
-    Prati stanje u oblastima iz svog delokruga, poručava posledice utvrđenog stanja i, zavisno od nadležnosti, preduzima mere ili predlaže skupštini grada, gradonačelniku i gradskom veću, donosi propise i preduzima druge mere;
-    Izvršava zakone i druge opšte akte: donosi, odnosno predlaže donošenje propisa kada je na to zakonom ovlašćena, rešava u upravnim stvarima i preduzima upravne radnje kada joj je to zakonom povereno, vodi evidencije i izdaje javne isprave na osnovu evidencija koje vodi;
-    Rešava u upravnim stvarima;
-    Inspekcijskim nadzorom ispituje se sprovođenje zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje pravnih i fizičkih lica;
-    Prati rad organa gradske opštine i vrši nadzor nad aktima gradske opštine;
-    Stara se o radu javnih službi čiji je osnivač grad;
-    Podstiče i usmerava razvojne poslove prema planovima organa grada.

U okviru Gradske uprave za obavljanje izvornih poslova obrazuju se Sekretarijati sa svojim unutrašnjim organizacionim jedinicama (koji se obrazuju za obavljanje izvornih poslova grada i poslova državne uprave koji su zakonom povereni gradu) i posebne organizacione jedinice. Načelnik gradske uprave raspoređuje službenike, osim službenika na položaju, i nameštenike u Gradskoj upravi. Izvan organizacionih jedinica u Gradskoj upravi postavljaju se pomoćnici gradonačelnika.

Organizacija i rad Gradske uprave uređuje se Odlukom o Gradskoj upravi koju donosi Skupština grada na predlog Gradskog veća. Akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi priprema načelnik Gradske uprave i dostavlja ga Gradskom veću na usvajanje, u skladu sa zakonom.

Sekretarijati:
•    Sekretarijat za upravu
•    Sekretarijat za finansije
•    Sekretarijat za javne prihode
•    Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
•    Sekretarijat za poslove ozakonjenja objekata
•    Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
•    Sekretarijat za saobraćaj
•    Sekretarijat za javni prevoz
•    Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
•    Sekretarijat za energetiku
•    Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
•    Sekretarijat za zaštitu životne sredine
•    Sekretarijat za poljoprivredu
•    Sekretarijat za privredu
•    Sekretarijat za kulturu
•    Sekretarijat za sport i omladinu
•    Sekretarijat za zdravstvo
•    Sekretarijat za socijalnu zaštitu
•    Sekretarijat za inspekciju, nadzor i komunikaciju
•    Sekretarijat za skupštinske poslove i propise
•    Sekretarijat za informisanje
•    Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju
•    Sekretarijat za opšte poslove
•    Sekretarijat za poslove načelnika Gradske uprave
•    Sekretarijat za investicije

Za obavljanje poslova koji predstavljaju zaokruženu celinu unutar sekretarijata, obrazuju se sektori, odeljenja, odseci i grupe.
 
Kabineti:
•    Kabinet gradonačelnika
•    Kabinet predsednika Skupštine grada

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - lokacije:
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Kraljice Marije 1
Makenzijeva 31, centrala: 2453-142
Tiršova 1, centrala: 2688-655, 3605-600
Trg republike 3, centrala: 4155-037
Karađorđeva 71

  
  Korisni linkovi