Ekonomski potencijali

Najsvežije podatke o registrovanim privrednim subjektima (privredna društva i preduzetnici) možete naći u:
AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
Brankova 25,  tel. 2023-350, faks 333-1410, www.apr.gov.rs

Ukupan broj privrednih subjekata u Beogradu (septembar 2013) – 110.818

Privredni subjekti u Beogradu, po opštinama
(septembar 2013):

OPŠTINA

PRIVREDNA DRUŠTVA

PREDUZETNICI

Barajevo

284

952

Voždovac

4.957

5.217

Vračar

3.853

2.933

Grocka

1.003

2.715

Zvezdara

4.310

5.965

Zemun

4.954

6.102

Lazarevac

561

1.542

Mladenovac

482

1.394

Novi Beograd

7.799

7.229

Obrenovac

618

1.812

Palilula

4.423

5.703

Rakovica

1.928

3.685

Savski venac

3.568

2.019

Sopot

188

1.466

Stari grad

6.300

2.791

Surčin

612

992

Čukarica

4.283

6.178

UKUPNO

 52.123

58.695

Izvor podataka: Zavod za informatiku i statistiku Beograd

Privredna društva na teritoriji Beograda po sektorima delatnosti (septembar 2013)

Naziv sektora

Br. PD

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

441

Rudarstvo

94

Prerađivačka industrija

6.343

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

337

Snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti

253

Građevinarstvo

4.384

Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka mot. vozila i motorcikala

19.459

Saobraćaj i skladištenje

1.825

Usluge smeštaja i ishrane

2.145

Informisanje i komunikacije

3.083

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

636

Poslovanje nekretninama

700

Stručne, naučne, informacione i tehničke delatnosti

7.729

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

2.968

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

7

Obrazovanje

403

Zdravstvena i socijalna zaštita

44

Umetnost; zabava i rekreacija

477

Ostale uslužne delatnosti

795

UKUPNO

52.123

Izvor podataka: Zavod za informatiku i statistiku Beograd

Preduzetnici na teritoriji Beograda po sektorima delatnosti (septembar 2013)

Naziv sektora

Br. PR

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

263

Rudarstvo

4

Prerađivačka industrija

6.837

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

3

Snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti

65

Građevinarstvo

4.788

Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka mot. vozila i motorcikala

12.639

Saobraćaj i skladištenje

9.108

Usluge smeštaja i ishrane

4.015

Informisanje i komunikacije

2.375

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

477

Poslovanje nekretninama

372

Stručne, naučne, informacione i tehničke delatnosti

7.269

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

2.011

Obrazovanje

483

Zdravstvena i socijalna zaštita

1.585

Umetnost; zabava i rekreacija

781

Ostale uslužne delatnosti

5.620

UKUPNO

58.695

Izvor podataka: Zavod za informatiku i statistiku Beograd

Broj zaposlenih u Beogradu po sektorima delatnosti (mart 2013):

Pravna lica *

479.061

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4.532

Rudarstvo

8.258

Prerađivačka industrija

54.451

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

8.065

Snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti

7.257

Građevinarstvo

31.030

Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motorcikala

87.117

Saobraćaj i skladištenje

35.999

Usluge smeštaja i ishrane

10.801

Informisanje i komunikacije

24.573

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

23.647

Poslovanje nekretninama

1.610

Stručne, naučne, informacione i tehničke delatnosti

35.412

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

22.276

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

26.144

Obrazovanje

35.249

Zdravstvena i socijalna zaštita

47.014

Umetnost; zabava i rekreacija

10.375

Ostale uslužne delatnosti

5.251

Preduzetnici

92.659

UKUPNO

571.720

Izvor podataka: Zavod za informatiku i statistiku Beograd