Vodič kroz izvršenje budžeta grada Beograda za 2018. godinu

Vodič kroz izvršenje budžeta grada Beograda za 2018. godinu, izrađen u saradnji sa „Stalnom konferencijom gradova i opština – SKGO”, možete pogledati/preuzeti ovde: