Kreditni rejting Beograda

Dokumenta u vezi sa Kreditnim rejtingom Beograda za 2016/2017 i 2018/2019
- mišljenje
- dubinska analiza
- dubinska analiza 2018, Beograd - Zagreb i
- saopštenje za javnost

možete pogledati/preuzeti ovde: