Nacrt odluke o izmenama i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda za 2020. godinu

Nacrt odluke o izmenama i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda za 2020. godinu možete pogledati/preuzeti ovde: