Nacrt odluke o izmeni odluke o boravišnoj taksi za 2020. godinu

Nacrt odluke o izmeni odluke o boravišnoj taksi za 2020. godinu možete pogledati/preuzeti ovde: