Nacrt odluke o izmeni odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda

Nacrt odluke o izmeni odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda možete preuzeti/pogledati ovde: