Dom zdravlja „Dr Đorđe Kovačević” - Lazarevac

Lazarevac, Dr Đorđa Kovačevića 27
tel. 8123-141, 8129-420, 8129-421, faks 8121-141
e-mail: dzla@open.telekom.rs
www.dzlazarevac.com

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavni medicinski tehničar 8121-028, 8123-198, 8123-141 lok. 231

Sektor osnovne zdravstvene zaštite sa polivalentnom patronažom 8123-141 lok. 271, 249
Polivalentna patronaža 8123-141 lok. 379

Sektor zdravstvene zaštite žena sa porodilištem 8123-141 lok. 367, 378
Dispanzer za žene 8123-141 lok. 368, 349, 395
Savetovalište za trudnice 8123-141 lok. 219
Vanbolničko porodilište 8123-141 lok. 378, 365

Sektor zdravstvene zaštite dece i omladine 8123-141 lok. 242, 270
Dispanzer za predškolsku decu 8123-141 lok. 243
Dispanzer za školsku decu 8123-141 lok. 268, 289

Sektor stomatološke zdravstvene zaštite 8123-141 lok. 202, 264
Služba za preventivnu i dečiju stomatologiju 8123-141 lok. 263
Služba za ortopediju vilica 8123-141 lok. 398, 261
Služba za stomatološku protetiku 8123-141 lok. 398, 261
Služba zubne tehnike 8123-141 lok. 261
Služba za bolesti usta i zuba 8123-141 lok. 310
Oralna hirurgija 8123-141 lok. 265

Sektor medicine rada 8123-141 lok. 330, 259
Služba za preventivni rad 8123-141 lok. 389
Služba za psiho-socijalni rad 8123-141 lok. 388

Sektor specijalističkih službi 8123-141 lok. 381, 267
Rendgen kabinet 8123-141 lok. 283, 282
Antituberkulozni dispanzer 8123-141 lok. 334, 397
Dispanzer za mentalno zdravlje 8123-141 lok. 334, 397
Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku 8123-141 lok. 329
Ambulanta za oftalmologiju 8123-141 lok. 267
Ambulanta za otorinolaringologiju 8123-141 lok. 276, 266
Ambulanta za dermatovenerologiju 8123-141 lok. 256
Savetovalište za dijabet 8123-141 lok. 325, 344
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 8123-141 lok. 299, 361
Laboratorijska dijagnostika 8123-141 lok. 229, 363
Internistička služba 8123-141 lok. 383
Sektor hitne i neodložne pomoći sa kućnim lečenjem i voznim parkom 8122-094, 8121-772,  8122-094, 8123-141 lok. 280, 296
Higijensko-epidemiološka služba 8123-141 lok. 376
Služba zdravstvene statistike i socijalne medicine 8123-141 lok. 250

Zdravstvena stanica Veliki Crljeni
Kolonija TEK, 8161-400

Zdravstvena stanica Rudovci
Radnička kolonija bb, 8192-237
Ambulanta Baroševac, Milorada Labudovića-Labuda 30, 8158-718
Ambulanta Zeoke 8158-728
Ambulanta Trbušnica, 8192-340

Zdravstvena stanica Vreoci
Bore Vukića 1a, 8144-313, 8161-400
Ambulanta Junkovac 8177-030
Ambulanta Stepojevac, Ibarski put bb, 8181-094
Ambulanta Mirosaljci 8173-120
Ambulanta Dudovica 8186-216
Ambulanta Brajkovac 8199-101