Sekretarijat za poslove ozakonjenja objekata

Kraljice Marije 1/XVI

Predrag Jušković, v.d. sekretara, 7157-550 faks 3376-077
Dalibor Biševac, podsekretar 7157-550

Prijem stranaka radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

Sekretarijat za poslove ozakonjenja objekata obavlja poslove državne uprave koje je republika poverila gradu, a koji se odnose na:
- utvrđivanje uslova za vođenje postupka ozakonjenja, sprovodi postupak ozakonjenja objekata, odnosno delova objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju,
- izdaje rešenja o ozakonjenju za objekte, odnosno deo objekta koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju,
- izdaje rešenja o ozakonjenju za objekte za koje je izdata građevinska dozvola u postupku legalizacije po ranije važećim propisima koji su regulisali legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, a za koje nije izdata upotrebna dozvola u tom postupku,
- izdaje i rešenja o ozakonjenju za objekte na kojima je pravo svojine upisano u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Sekretarijat obavlja i poslove čuvanja tehničke dokumentacije, vodi spisak - pregled izdatih rešenja o ozakonjenju, učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada iz delokruga rada sekretarijata i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Odeljenje za opštinu Savski venac 715-7579 
Odeljenje za opštinu Zemun 715-7562
Odeljenje za opštinu Zvezdara 715-7575
Odeljenje za opštinu Palilula 715-7620
Odeljenje za opštinu Stari grad 715-7626
Odeljenje za opštinu Rakovica 715-7621
Odeljenje za opštine Surčin, Obrenovac, Grocka, Mladenovac, Barajevo, Sopot i Lazarevac 715-7577
Odeljenje za opštinu Čukarica 715-7031
Odeljenje za opštinu Vračar 715-7071
Odeljenje za opštinu Voždovac 715-7592
Odeljenje za opštinu Novi Beograd 715-7610
Odeljenje za elektronsko poslovanje 715-7560

Sve informacije zainteresovani građani mogu dobiti  telefonskim putem, radnim danima od 12 do 13 časova..

Sekretarijat odgovara na pitanja građana i daje informacije svim zainteresovanim licima o postupku legalizacije putem mejla, a pitanja se mogu slati na sledeće mejl adrese:

za područje opštine Palilula: palilula@beograd.gov.rs
za područje opštine Rakovica: rakovica@beograd.gov.rs 
za područje opštine Voždovac: vozdovac@beograd.gov.rs 
za područje opštine Čukarica: cukarica@beograd.gov.rs
za područje opštine Zemun: zemun@beograd.gov.rs
za područje opština Novi Beograd: novi_beograd@beograd.gov.rs
za prigradske opštine: prigradske@beograd.gov.rs
za područje opštine Zvezdara: zvezdara@beograd.gov.rs
za područje opštine Stari grad: stari_grad@beograd.gov.rs
za područje opštine Vračar: vracar@beograd.gov.rs 
za područje opštine Savski venac: savski_venac@beograd.gov.rs
odeljenje za elektronsko poslovanje: elektronsko_poslovanje@beograd.gov.rs