Tekuće aktivnosti – oktobar 2011.

Tokom oktobra 2011. Sekretarijat za socijalnu zaštitu nastavio je sa aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom.

Početkom meseca evidentirane su porodice koje žive u neformalnom naselju „Belvil”. Tada su zatečena i lica sa kojima je sklopljen ugovor o korišćenju mobilnih stambenih jedinica nakon raseljavanja nehigijenskog naselja „Gazela”.

Predstavnici sekretarijata svakodnevno su od raseljenih građana prikupljali validnu dokumentaciju potrebnu za sklapanje ugovora o korišćenju mobilne stambene jedinice. Tokom oktobra sklopljeno je deset takvih ugovora.

Jednom nedeljno su se sastajali i sa predstavnicima svih pet novoformiranih naselja, redovno obilazili naselja i razgovarali sa raseljenim stanovnicima kako bi se brže i lakše rešavali tekući problemi.

Reagujući na pritužbe stanovnika na kvalitet vode u naselju Varoš u Mladenovcu, Sekretarijat je angažovao Zavod za javno zdravlje koji je testirao vodu. Nalazi su pokazali da je sama voda ispravna, ali da su na česmama pronađene fekalne bakterije koje su posledica nedovoljno razvijenih higijenskih navika.

Pružena je pomoć jednoj Romkinji u pronalaženju romske porodice u nehigijenskom naselju „Belvil” i smeštanju majke i dece u Materinski dom u Zvečanskoj.

Pored svega ovoga, nastavilo se sa opismenjavanjem odraslih i sa aktivnostima čiji je cilj edukacija dece kroz druženje, obilazak znamenitosti grada i upoznavanje sa raznovrsnim zanimanjima. Tako su deca koja redovno pohađaju školu imala priliku da u Dečjem pozorištu „Duško Radović” pogledaju premijeru predstave „Čudne ljubavi”, u „Domu sindikata” crtani film „Štrumfovi”, a u bioskopu „Roda” film „Okeani”. Radi što brže integracije i socijalizacije dece organizovana je poseta treninzima fudbalera Partizana i Crvene zvezde.