Tekuće aktivnosti – novembar 2011.

Tokom novembra 2011. Sekretarijat za socijalnu zaštitu nastavio je sa aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom.

Nastavljeni su redovni sastanci sa predstavnicima svih pet novoformiranih naselja, obilasci naselja i razgovori sa raseljenim stanovnicima kako bi se brže i lakše rešavali tekući problemi i prikupila validna dokumentacija od raseljenih građana potrebna za sklapanje ugovora o korišćenju mobilne stambene jedinice. Takođe, pružena je pomoć u prikupljanju dokumentacije potrebene za dobiajnje zdravstvenih knjižica i ličnih dokumenata.

Povodom raseljavanja porodica iz nehigijenskog naselja u Bloku 61, predstavnici sekretarijata prisustvovali su sastanku u Upravi za ljudska i manjinska prava kada su urađeni konačni spiskovi porodica za koje su zaduženi Grad Beograd i Komesarijat za izbeglice. Takođe, učestvovali su u konsultacijama romskih porodica u Bloku 61 i nevladinih organizacija. U drugoj polovini novembra popisane su porodice nehigijenskog naselja u Bloku 61 koje imaju prebivalište u Beogradu.

U svih pet naselja stanovnicima su podeljeni higijenski paketi, a u naseljima gde higijena nije bila na odgovarajućem nivou ponovo će se održati predavanje o održavanju čistoće u naselju i podeliti sredstva za higijenu (donacija Farmalodžista).

Sredinom meseca završen je kurs opismenjavanja odraslih Roma u novoformiranim naseljima i početkom decembra organizovano testiranje polaznika koje su obavili profesori Filološkog fakulteta i predstavnici udruženja građana „Građanske inicijative”, kao i studenti Beogradskog univerziteta koji su realizovali program opismenjavanja.

Pored ovih redovnih aktivnosti, predstavnici sekretarijata organizovali su akciju prikupljanja i podelu zimskih jakni i cipela deci koja pohađaju osnovnu školu.

Organizovane su brojne sportske aktivnosti i radionice, pa su tako deca tokom novembra pohađala školu odbojke, posetila Protivterorističku jedinicu MUP-a Srbije, učestvovala na brejk dens radionici koju je održala grupa „Rekognajz kru”, a talentovani su dobili priliku da besplatno pohađaju časove brejk densa. Takođe, deca su crtala na temu „Princeze i heroji” i time učestvovala u nagradnoj igri Beogradske arene. Oni koji su učestvovali u čitanju dečje poezije dobili su knjige, dok su najbolji izabrani da učestvuju u priredbi koju će organizovati Sekretarijat za socijalnu zaštitu.