Sandra Pantelić, načelnik Gradske uprave

Rođena 29. jula 1982. godine. Zvanje diplomiranog pravnika stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima položen državni stručni ispit.

Od 2006. do 2008. godine advokatski pripravnik kod advokata Aleksandra Popovića, od 2008. do jula 2012. godine radila u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Poslove savetnika generalnog sekretara Narodne skupštine obavljala od jula 2012. do decembra 2013, a zamenik sekretara Sekretarijata za upravu Gradske uprave grada Beograda bila je od decembra 2013. godine. Za sekretara Gradske izborne komisije imenovana je 2014. godine.

Učestvovala na tematskim seminarima (proces pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, upravljanje projektima, borba protiv korupcije, bezbednosna kultura), ima Dale Carnegie sertifikat.

Član je Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Govori enegleski jezik.

Udata, majka dve ćerke.