Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda

Odluka o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 126/2016)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 2/2017)

Odluka o izmeni Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 36/2017)

Odluka o dopuni Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 92/2018)

Odluka o izmenama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 103/2018)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 109/2018)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 119/2018)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 26/2019)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 60/2019)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 85/2019)

Odluka o dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 71/2021)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 94/2021)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 111/2021)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 83/2022)

Odluka o dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 96/2022)