Kabinet predsednika Skupštine

Dragoslava Jovanovića 2, centrala 3229-678
predsedniksgb@beograd.gov.rs

Nebojša Jakovljević, šef Kabineta, 3216-443, 3229-915, 3229-753
nebojsa.jakovljevic@beograd.gov.rs

Kabinet predsednika Skupštine obavlja stručne, savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada Beograda, koji se odnose na: 
- predstavljanje Skupštine grada Beograda u odnosima prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu;
- koordinaciju rada u saradnji sa gradskim opštinama, gradovima i opštinama u Srbiji, okruzima i nadležnim republičkim organima;
- pripremu za radne i druge sastanke predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada;
- praćenje aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza od strane Skupštine grada Beograda;
- koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada Skupštine grada;
- prijem stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku i zameniku predsednika Skupštine grada;
- raspoređivanje akata i predmeta koji se odnose na predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada;
- sređivanje dokumentacije vezane za aktivnosti predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada.

  
  Korisni linkovi