Statut Grada Beograda

Statut grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 39/08)

Odluka o promeni Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 6/10)

Odluka o promeni Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 23/13)

Odluka o promeni Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 60/19)