Kreditni rejting Grada Beograda

Kreditni rejting Grada Beograda u PDF formatu, možete pogledati/preuzeti ovde