Dragomir Petronijević

Član Gradskog veća

Rođen 23. februara 1983. godine u Beogradu, master inženjer menadžmenta.

Nakon završene Jedanaeste beogradske gimnazije, zvanje diplomiranog menadžera stekao je na Višoj beogradskoj poslovnoj školi, na Fakuletu za inženjerski menadžment „Union – Nikola Tesla” stekao je zvanje diplomirani inženjer menadžmenta. Master studije završio je na Fakuletu za inženjerski menadžment „Union – Nikola Tesla”.

U periodu od 2006. do 2009. godine radio je kao menadžer u „Projektnom birou”, a od 2009. do 2014. godine kao koordinator u Kancelariji za mlade gradske opštine Voždovac.

Do imenovanja za člana Gradskog veća 2014. godine, bio je šef Kancelarije za mlade Gradske uprave grada Beograda.

Od 2014. predsednik je Saveta za zapošljavanje grada Beograda.

Član je skupštine Naučno-tehnološkog parka u Beogradu od 2015. godine.

Član je Glavnog i Izvršnog odbora Srpske napredne stranke.

Govori engleski i ruski jezik.